Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden om vertrouwd te raken met alles wat er te weten valt over de play with PHANTOM-competitie.

Voor meer informatie
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via sp1201@spacefwd.com. Als u uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen of gerelateerde vragen wilt stellen, kunt u contact opnemen met sp1201@spacefwd.com.

Algemene voorwaarden
op PLAYWITHPHANTOM.COM

1. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
De organisator van deze Wedstrijd is PUIG Nederland B.V., Polarisavenue 1-101, 2132 JH Hoofddorp, Nederland. De beheerder van deze Wedstrijd is Spacefwd Benelux SRL, Av. des Anc. Combattants 2B5, 5060 Auvelais, België.

1.1. Deze Wedstrijd is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door zich in te schrijven voor deze Wedstrijd, erkennen Deelnemers dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en begrepen en dat zij ermee instemmen hieraan gebonden te zijn.

1.2. Deze Wedstrijd staat alleen open voor Deelnemers (natuurlijke personen) van 16 jaar en ouder, met uitsluiting van werknemers en naaste familieleden van werknemers van de Organisator en/of de Beheerder, hun respectievelijke moeder-, dochter- of gelieerde ondernemingen of enige andere persoon die beroepsmatig verbonden is aan deze Wedstrijd.

1.3. Deze wedstrijd staat alleen open voor Belgische en Nederlandse inwoners.

1.4. Deelname is toegestaan ongeacht de aankoop van een product/dienst. Geen aankoop nodig.

1.5. Slechts één (1) inzending per persoon, zoals bepaald door zijn e-mailadres, zijn Twitch-ID of zijn officiële naam en adres. Een persoon kan meerdere punten verdienen bij zijn registratie, zoals beschreven in deel 3.

1.6. In geval van niet-naleving van een van deze regels of van gedrag dat als lasterlijk, beledigend of illegaal wordt beschouwd, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer van de Wedstrijd uit te sluiten.

1.7. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren, vertraagde, verkeerd geadresseerde of onvolledige inzendingen of inzendingen die om technische of andere redenen niet kunnen worden afgeleverd of ingevoerd. Het bewijs van afgifte van de inzending is geen bewijs van ontvangst. Het bewijs van ontvangst is alleen geldig wanneer de Deelnemer de e-mail ter bevestiging van zijn/haar deelname daadwerkelijk ontvangt.

1.8. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden en zal leiden tot diskwalificatie. In het geval van een geschil over een deelname, wordt de bevoegde accounthouder van het e-mailadres dat werd gebruikt om deel te nemen, geacht de Deelnemer of speler te zijn. De "bevoegde accounthouder" is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een aanbieder van internettoegang, een on-linedienstverlener of een andere organisatie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van e-mailadressen voor het domein dat bij het opgegeven adres hoort. Potentiële winnaars kan worden gevraagd te bewijzen dat zij de bevoegde accounthouder zijn.

2. DETAILS VAN DE WEDSTRIJD

2.1. De Wedstrijd begint om 09.00 uur CEST op 1 september 2021 en eindigt om 23.59 uur CEST op 7 november 2021.

2.2. Om aan de Wedstrijd deel te nemen, wordt de Deelnemers gevraagd een formulier in te vullen met hun e-mailadres. Bij dezelfde registratie verzamelen de Deelnemers punten door de volgende acties uit te voeren:
2.2.1. De hoofdvideo van Phantom bekijken (15 punten)
2.2.2. Deel de activering van PHANTOM gaming op sociale media (30 punten)
2.2.3. U abonneren op de nieuwsbrief (30 punten)
2.2.4. Uw dagelijkse bonus innen (10 punten per dag)
2.2.5. Op de volgende vraag antwoorden: “Hoeveel deelnemers zullen aan deze wedstrijd deelnemen?” (1 punten)
2.2.6. Een Phantom proefstaaltje aanvragen (50 punten)
2.2.6.1. Beperkte oplage van 7500 stuks, deelnemers krijgen nog steeds hun punten nadat de voorraad is uitgeput
2.2.7. De influencers bekijken op Twitch (25 punten per uur)
2.2.7.1 Slechts één gekoppeld Twitch-account per PlaywithPhantom-account
2.2.8. Uw ICI PARIS XL Paco Rabanne aankoopbon delen (250 punten)

3. SELECTIE VAN WINNAARS EN PRIJZEN

3.1. Er zullen tweeënvijftig (52) winnaars zijn. Eén (1) primaire winnaar, één (1) secundaire winnaar en vijftig (50) andere winnaars.

3.2. De eerste en tweede prijswinnaars van de Wedstrijd zijn de Deelnemers met de meeste punten. In het geval dat twee of meer Deelnemers hetzelfde aantal punten hebben verzameld, zal de winnende Deelnemer worden bepaald aan de hand van de volgende tiebreaker:

3.2.1. Tiebreaker - De Deelnemer die juist antwoordde, of het dichtst bij het juiste antwoord zat, op de vraag "Hoeveel deelnemers doen er mee aan deze wedstrijd? ".

3.3. De overige winnaars van de Wedstrijd zijn de vijftig (50) Deelnemers met de meeste punten na de winnaars van de eerste en tweede plaats. In het geval dat twee of meer Deelnemers hetzelfde aantal punten hebben verzameld, zal de winnende Deelnemer worden bepaald met behulp van de tiebreaker (3.2.1).

3.4. De winnaars worden door de organisator per e-mail op de hoogte gesteld van hun gewonnen prijs, via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven en zal worden gecontacteerd voor het einde van 2021.

3.5. De prijzen zullen per post aan de winnaars worden bezorgd op het adres dat door elk van de winnaars is opgegeven.

3.6. De winnaars kan worden gevraagd verdere persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat de Organisator contact met hen kan opnemen. In het geval dat de e-mail als niet afleverbaar wordt geretourneerd, of als een winnaar een prijs afwijst, zal de betreffende deelname worden gediskwalificeerd en zal een nieuwe winnaar worden gekozen met behulp van dezelfde methoden als genoemd in 3.1, 3.2 en 3.3.

3.7. De eerste winnaar van de wedstrijd wint een (1) volledig betaalde reis inclusief reis, verblijf, maaltijdvergoeding en BYOC-tickets voor twee personen naar Dreamhack Summer 2022 in Zweden (MSRP €3.000), de tweede winnaar (1) wint een Alienware M15 R6-laptop (MSRP €1.649,35), terwijl de andere winnaars (50) elk een Twitch-cadeaukaart van €25 ontvangen.

3.8. Geen cash alternatief. De prijzen zijn niet overdraagbaar.

3.9. In het geval waarin, de winnaars zijn Belgische ingezetenen, zij zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en onkosten die niet in de prijsbeschrijving zijn vermeld.

3.10. In het geval waarin, de winnaars zijn Nederlandse ingezetenen, de Organisator is verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen en onkosten die niet in de prijsbeschrijving zijn vermeld.

4. UW PRIVACY EN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, worden de volgende gegevens van de Deelnemers door de Beheerder vastgelegd: Naam, adres en e-mailadres. Door zich in te schrijven voor de Wedstrijd verleent de Deelnemer de Organisator en/of de Beheerder het recht om contact met hem/haar op te nemen over zijn/haar deelname. Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemmen Deelnemers in met het verzamelen en gebruik van hun persoonlijke gegevens door de Organisator en erkennen zij het privacybeleid van de Organisator te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan op https://playwithphantom.com/privacy. Door deel te nemen aan deze Wedstrijd wordt u geacht: (i) akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden; (ii) te garanderen dat alle informatie die u verstrekt juist is en uitsluitend op u betrekking heeft.

5. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID:

5.1. De Organisator en zijn agenten zijn niet verantwoordelijk voor: (1) onjuiste of onnauwkeurige informatie, veroorzaakt door Deelnemers, drukfouten of door apparatuur of programmering in verband met of gebruikt in de Wedstrijd; (2) technische storingen van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot defecten, onderbrekingen of verbrekingen van telefoonlijnen of netwerkhardware of -software; (3) onbevoegde menselijke tussenkomst in enig deel van het inschrijvingsproces of de Wedstrijd; (4) technische of menselijke fouten die kunnen optreden bij het beheer van de Wedstrijd of de verwerking van de inschrijvingen.

6. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Wedstrijdvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De website van de Wedstrijd en alle andere aspecten van deze promotie worden geadministreerd, beheerd en geleverd in naam van PUIG Nederland B.V., Polarisavenue 1-101, 2132 JH Hoofddorp, Nederland door de beheerder:
Sp1201@spacefwd.com
Spacefwd
Av. Des Anc. Combattants 2B5
5060 Auvelais
België