Cookie beleid

Lees onze algemene voorwaarden om vertrouwd te raken met alles wat er te weten valt over de play with PHANTOM-competitie.

Voor meer informatie
Aarzel niet om contact met ons op te nemen via sp1201@spacefwd.com. Als u uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen of gerelateerde vragen wilt stellen, kunt u contact opnemen met sp1201@spacefwd.com.

Cookiebeleid
PLAYWITHPHANTOM.COM

Playwithphantom.com ("wij" of "onze") kan cookies, webbakens, trackingpixels en andere trackingtechnologieën gebruiken wanneer u onze Website bezoekt, met inbegrip van elke andere vorm van media, multimediakanaal, mobiele website, mobiele app (gezamenlijk de " Website ") om te helpen de Website te personaliseren en uw ervaring te verbeteren.

Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "laatst bijgewerkt"-datum van dit cookiebeleid aan te passen. Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het bijgewerkte cookiebeleid op de Website, en u ziet af van het recht op het ontvangen van een specifieke kennisgeving van elke wijziging of aanpassing.

Wij raden u aan dit cookiebeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van, te zijn onderworpen aan, en wordt geacht wijzigingen in een herzien cookiebeleid te hebben aanvaard door uw voortgezet gebruik van de Website na de datum van bekendmaking van een dergelijk herzien cookiebeleid.

1. GEBRUIK VAN COOKIES

Een "cookie" is een blokje data die u een unieke identificatiecode toekent dewelke dan op uw computer wordt opgeslaan. Uw browser verstrekt ons vervolgens deze unieke identificatiecode die telkens dient gebruikt te worden wanneer u een verzoek indient bij de Website. Wij gebruiken cookies op de Website om, onder andere, de door u gebruikte diensten te volgen, bepaalde informatie te registreren, uw gebruikersvoorkeuren op te slaan, u ingelogd te houden op de Website, het aankoopproces te vergemakkelijken en de door u bezochte pagina's te volgen. Cookies helpen ons te begrijpen hoe de Website wordt gebruikt en uw gebruikerservaring te verbeteren.

2. SOORTEN COOKIES

De volgende soorten cookies kunnen worden gebruikt wanneer u de Website bezoekt:

NAAM SOORT OOR-SPRONG SOORT DUUR DUUR
_ga Website prestaties (analytics) Derde partij Permanent 2 jaren
REMEMBERME Toegankelijkheid van de Website Eigen Permanent 3 maanden
CookiesPoliticy Functioneel Eigen Permanent 2 jaren
PHPSESSID Noodzakelijk voor de werking van de Website Eigen Sessie 30 minuten

3. CONTROLE VAN DE COOKIES

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies standaard te accepteren. U kunt echter cookies verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser. Wij wijzen u erop dat dit de beschikbaarheid en de functionaliteit van de Website kan beïnvloeden.

Voor meer informatie over hoe u cookies kunt beheren of weigeren, kunt u de instellingen van uw browser of apparaat, of de volgende links bezoeken:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opéra
Android (Chrome)
BlackBerry
Iphone of Ipad (Chrome)
Iphone of Ipad (Safari)

Bovendien kunt u bepaalde cookies van derden uitschakelen via de uitschakelingstool van de Network Advertising Initiative.

4. ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

Naast cookies kunnen wij op de Website gebruik maken van webbakens, pixeltags en andere trackingtechnologieën om de Website te helpen personaliseren en uw ervaring te verbeteren. Een "webbaken" of "pixeltag" is een klein object of beeld dat in een webpagina of e-mail is opgenomen. Ze worden gebruikt om bij te houden hoeveel gebruikers bepaalde pagina's hebben bezocht en e-mails hebben bekeken, en om andere statistische gegevens te verzamelen. Zij verzamelen slechts een beperkte reeks gegevens, zoals een cookienummer, de tijd en datum waarop de pagina of e-mail werd bekeken, en een beschrijving van de pagina of e-mail waarop zij zich bevinden. Webbakens en pixeltags kunnen niet worden geweigerd. U kunt hun gebruik echter beperken door de cookies die met hen interageren te controleren.

5. PRIVACYBELEID

Voor meer informatie over hoe wij gebruik maken van door cookies en andere trackingtechnologieën verzamelde informatie, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid. Dit cookiebeleid maakt deel uit van en is geïntegreerd in ons privacybeleid. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit cookiebeleid en ons privacybeleid.

6. WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Naar eigen goeddunken kunnen wij ons cookiebeleid aanpassen aan de huidige beste praktijken. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze Website op de hoogte te brengen van wijzigingen. Als u deze Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt u geacht akkoord te gaan met onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie.

Indien wij een wezenlijke wijziging aanbrengen in dit cookiebeleid, bijvoorbeeld door een wijziging van de rechtsgrondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u vragen om opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Gegevensbeheerder
PUIG
Leonie Geerts
geerts.leonie@puig.nl

Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)
Emilien Eloy
dpo@spacefwd.com